Odoo MRP Tour

Tijdens een preview van Odoo 10 werden de nieuwe MRP functionaliteiten gedemonstreerd

Stéphane Peltot

Op 31 mei organiseerde Odoo te Brussel een demonstratie van de vernieuwde MRP module in Odoo 10.

Het was Fabien Pinckaers zelf (CEO van Odoo) die voor een volle zaal de nieuwe functionaliteiten toelichtte waar de ontwikkelaars van Odoo de laatste maanden aan gewerkt hebben.

De grootste wijzigingen zijn:

  • Er werd een nieuw dashboard toegevoegd aan de productiemodule waar de belangrijkste info van de diverse werkcentra dadelijk zichtbaar zijn. Vanuit het dashboard kunnen ook de meest gebruikte acties dadelijk uitgevoerd worden.

  • Er werd een nieuw planningsscherm (Master Production Schedule)  ontwikkeld waar de productie kan bijgestuurd worden op basis van de verwachte inkomsten.

  • Met de nieuwe "Kwaliteit" module is het mogelijk om heel eenvoudig kwaliteitscontroles te plannen. Zo kan men niet alleen bepalen bij welk product en bij welk type beweging (bv van productie naar stock) maar ook met welke frequentie (om de twee dagen/om de 5 stukken/...) men welke testen  (bv "de lengte moet tussen 45 en 48 mm zijn") dient uit te voeren vooraleer men verder kan.

  • Ook de "Onderhoud" module kreeg extra functionaliteiten. Zo kan men rechtstreeks vanuit een productie- of werkorder in Odoo een onderhoudsaanvraag lanceren. 

  • Het is nu ook mogelijk om per werkpost een gewenste OEE in te stellen. Door de werktijd en het onderhoud van iedere werkpost correct bij te houden, kan men vervolgens controleren of men het beoogde resultaat behaald heeft.

Odoo tekst en afbeelding blok

Het is wel nog tot oktober 2016 wachten tot we met zijn allen kunnen gebruik maken van deze nieuwe functionaliteiten.