Somko module: Belgische belastingen en bijdrages

Naast de belastingen en bijdrages die berekend worden door een vast percentage (bijvoorbeeld BTW) of vast bedrag aan de verkoopprijs toe te voegen, kent België diverse complexere belastingen en bijdrages die op basis van andere parameters worden berekend.Hiervoor ontwikkelde Somko een Odoo uitbreiding die het mogelijk maakt om in de productfiche deze bijdrages en taxen op een gebruiksvriendelijke manier te definiëren.

Met deze module kunnen onder andere volgende bijdrages automatisch berekend worden:

  • Milieubijdrage (vaste bedrag instelbaar per product),
  • Fost Plus (berekening op basis van het type materiaal en het gewicht),
  • Recupel (vast bedrag instelbaar per product),
  • ...

Deze belastingen en bijdrages worden vervolgens mooi afgedrukt op de diverse Odoo documenten (offertes, facturen, credit nota's,...).

Odoo tekst en afbeelding blok