Somko modules: Korting contant

Omdat er nog steeds bedrijven zijn die hun klanten een korting geven als men snel het verschuldigde factuurbedrag betaalt, heeft Somko een module ontwikkeld die het mogelijk maakt om deze korting contant automatisch te berekenen en op de factuur te vermelden.

Wettelijk gezien werkt de berekening als volgt:

Stel u maakt een factuur aan voor 100 € zonder BTW:

 • de maatstaf van heffing (netto) is 100 €
 • het BTW-bedrag op deze factuur is 21 €

Als u nu 3 % korting contant toekent, en uw klant betaalt binnen de 10 dagen, moet uw factuur het volgende vermelden:

 • Als u binnen de 10 dagen betaalt dient u slechts 117,37 € te betalen:
  • de maatstaf van heffing (netto) is 97 €;
  • het BTW-bedrag op deze factuur is 20,37 €.
 • Als uw klant na 10 dagen betaalt, dient men 120,37 € te betalen (en dus geen 121 €):
  • het bedrag zonder BTW is 100 €;
  • het BTW-bedrag op deze factuur is 20,37 € en niet 21 € aangezien de maatstaf van heffing is 97 € is.

Men geniet dus steeds van 3 % korting op de BTW, ook al heeft men niet binnen de 10 dagen betaald.

De Odoo module die Somko ontwikkelt heeft, biedt de mogelijkheid aan om per factuur een korting contact percentage te definiëren. Als uw klant hier steeds rechts op heeft, kan u dit ook gaan instellen in de klantenfiche, zodat dit percentage automatisch bij de creatie van een nieuwe factuur wordt toegekend.

Per factuur wordt de datum ook automatisch berekend tot dewelke men recht heeft op de korting contant. Dit gebeurt op basis van een parameter "aantal dagen voor korting contant" in de bedrijfsinstellingen van Odoo. Deze datum kan ook nog altijd manueel aangepast worden.

Ook de PDF factuur die uit Odoo rolt, vermeldt met deze module duidelijk de korting contact.

Odoo tekst en afbeelding blok

Wenst u meer info of deze modules te gebruiken in uw organisatie?