Somko modules

Als technische Gold partner van Odoo ontwikkelde Somko al diverse modules die extra functionaliteiten aan de Odoo applicatie kunnen toevoegen:

Alle modules werken zowel voor de Enterprise als de Community versie van Odoo (versie 8, 9 en 10).

Outlook Odoo Connector

Deel jouw persoonlijke emails vanuit Outlook Office365 met jouw collega's in Odoo.

Maak een nieuwe lead, issue, taak of zelfs een op maat ontwikkeld object aan vanuit jouw persoonlijke mailbox.

Deze module is heel snel en eenvoudig geïnstalleerd en houdt ook rekening met de toegangsrechten van Odoo.

printscreen outlook odoo connector

Belgische taksen en bijdrages

Somko ontwikkelde een Odoo uitbreiding die het mogelijk maakt om op een heel gebruiksvriendelijke manier diverse wettelijke bijdrages en belastingen te definiëren per product:

 • Milieubijdrage (vaste bedrag instelbaar per product),
 • Fost Plus (berekening op basis van het type materiaal en het gewicht),
 • Recupel (vast bedrag instelbaar per product),
 • ...

Deze belastingen en bijdrages worden vervolgens mooi afgedrukt op de diverse Odoo documenten (offertes, facturen, credit nota's,...).

Odoo tekst en afbeelding blok

Korting contant

Omdat er nog steeds bedrijven zijn die hun klanten een korting geven als men snel het verschuldigde factuurbedrag betaalt, heeft Somko een module ontwikkeld die het mogelijk maakt om deze korting contant automatisch te berekenen en op de factuur te vermelden.

Wettelijk gezien werkt de berekening als volgt:

Stel u maakt een factuur aan voor 100 € zonder BTW:

 • de maatstaf van heffing (netto) is 100 €
 • het BTW-bedrag op deze factuur is 21 €

Als u nu 3 % korting contant toekent, en uw klant betaalt binnen de 10 dagen, moet uw klant het volgende vermelden:

 • Als u binnen de 10 dagen betaalt dient u slechts 117,37 € te betalen:
  • de maatstaf van heffing (netto) is 97 €;
  • het BTW-bedrag op deze factuur is 20,37 €.
 • Als uw klant na 10 dagen betaalt, dient men 120,37 € te betalen (en dus geen 121 €):
  • het bedrag zonder BTW is 100 €;
  • het BTW-bedrag op deze factuur is 20,37 € en niet 21 € aangezien de maatstaf van heffing is 97 € is.

Men geniet dus steeds van 3 % korting op de BTW, ook al heeft men niet binnen de 10 dagen betaald.

De Odoo module die Somko ontwikkelt heeft, biedt de mogelijkheid aan om per factuur een korting contact percentage te definiëren. Als uw klant hier steeds rechts op heeft, kan u dit ook gaan instellen in de klantenfiche, zodat dit percentage automatisch bij de creatie van een nieuwe factuur wordt toegekend.

Per factuur wordt de datum ook automatisch berekend tot dewelke men recht heeft op de korting contant. Dit gebeurt op basis van een parameter "aantal dagen voor korting contant" in de bedrijfsinstellingen van Odoo. Deze datum kan ook nog altijd manueel aangepast worden.

Ook de PDF factuur die uit Odoo rolt, vermeldt met deze module duidelijk de korting contact.

Odoo tekst en afbeelding blok

Backup

Als je op Odoo rekent voor één of meerdere bedrijfsprocessen, kan je jezelf niet permiteren om data te verliezen. Een automatisch backup systeem is daarom een absolute must. Met de "Somko Backup" module is het mogelijk om met een zelf te bepalen frequentie (bv 2 maal per dag) een backup te maken van de Odoo data en deze te bewaren op ofwel:

 • een SFTP server,
 • een netwerk folder.

Met deze module is het dus perfect mogelijk om ook naar een Windows file share te backuppen.

Het is tevens mogelijk om het aantal dagen te definiëren hoe lang de backup dient bewaard te worden (bv 21 dagen). Na deze periode zal de module automatisch de oude backup verwijderen.

Wenst u meer info of één van deze modules te gebruiken?