Disclaimer

Contactgegevens

Deze site is eigendom van Somko BV met maatschappelijk adres: Kwadestraat 149 bus 2.1 te 8800 Roeselare.
Ons ondernemingsnummer is BE 0639 811 505.
Ons bankrekeningnummer is BE53 0017 6683 1253.
Door deze website te bezoeken gaat u meteen automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen.

Copyrights

De bezoeker van deze website mag de informatie op het scherm bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel de grootste zorg werd besteed aan de inhoud, kan de auteur(s) niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van alle mogelijke informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan op elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht van alle teksten op deze site bij Somko. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, opgeslagen in éénder welke gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteur(s).
In het algemeen wordt de inhoud en vormgeving van deze website beheerst door de nationale en internationale rechtsbescherming inzake intellectuele en auteursrechten. Derhalve mag onder meer de originaliteit en het onderscheidend vermogen van zowel de vorm, de afbeeldingen als de inhoud van deze website op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk aangetast worden door intrusie, reproductie, namaak of aftapping. Elke aantasting van deze rechten geeft van rechtswege reeds aanleiding tot minstens een dwangsom van 5.000,00 EUR per kalenderdag zolang de aantasting duurt, hetzij geheel hetzij ten dele, en dit onverminderd het recht bijkomend schadevergoeding te vorderen.

Privacy beleid

Somko respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze zaak hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.
De informatie die u ons geeft via het contactformulier, via mail of telefoon zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens. Daartoe dient de gebruiker zich te richten tot Somko BV, Kwadestraat 149 bus 2.1 - 8800 Roeselare of inf@somko.be.
Indien Somko BV u nieuwsbrieven zou versturen via e-mail om u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren, biedt Somko u ook steeds de mogelijkheid deze informatie en nieuwsbrieven niet (meer) te ontvangen.
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet "Verwerking persoonsgegevens" van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits identificatie (een kopie van de identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Somko BV (Kwadestraat 149 bus 2.1 te 8800 Roeselare) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen om onjuist, onvolledige of niet pertinente gegevens te corrigeren.
Somko kan geaggregeerde of anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het browsertype of het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar de Somko-website gekomen bent. Dit maakt het ons mogelijk onze website continue te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' lokaal op uw computer geplaatst worden. Dit heeft als enigste doel ons in staat te stellen onze site beter af te stemmen op de behoeften van onze website bezoekers. Deze tekstbestandjes worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe het gebruik van cookies te verhinderen of een waarschuwing te genereren wanneer een cookie geïnstalleerd wordt. U kan ten alle tijden deze instellingen wijzigen of de aanwezige cookies verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst van Google Inc maakt gebruik van "cookies" om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt door Google verzonden naar, en opgeslagen op servers in de US. Google Inc gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt en rapporten te kunnen opstellen over de website activiteiten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google Inc hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google Inc verwerken.
Graag willen we onder uw aandacht brengen dat deze website louter anonieme gegevens verzamelt via Google Analytics. Uw IP-adres en daaraan gekoppelde gegevens worden dus opgeslagen zonder enige verwijzing naar tot uw persoon herleidbare gegevens.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Het in de toekomst aanwenden van via Google Analytics verzamelde gegevens, kan u verhinderen door de daarvoor bestemde add-on aan uw browser toe te voegen. Dit kunt u doen via de volgende link. Ook het verzamelen van gegevens door Google Analytics, kan u voorkomen via de volgende link. Hiermee installeert u een cookie die voorkomt dat uw gegevens bij een toekomstig bezoek worden opgeslagen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.